ZAŠTITAR DOO KRUŠEVAC, JASIKA

  Dobrodošli na internet prezentaciju Društva sa ograničenom odgovornošću "Zaštitar DOO Kruševac"

  Našu primarna delatnost čini pružanje usluga  iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara, usluge koordinatora pri izvođenju građevinskih radova, kao i usluge u izradi svih akata iz oblasti radnog odnosa (na osnovu zakonskih propisa).

  Zaposleni u firmi (Lica za bezbednost i zdravlje na radu) raspolažu sa preko 30 godina radnog iskustva iz ove oblasti i do sada su svoju stručnost iskazali kroz poslovnu saradnju sa preko stotinu privrednih društava.

  Sedište DOO ZAŠTITAR je opština Kruševac, a naše usluge vam možemo ponuditi bez obzira na geografsku lokaciju.

   

  ©2009-2015 Besplatan Sajt | Internet Partner